Copywriting

Copywriting je činnost, při které vznikají texty. Jedná se o vytváření poutavých, čtivých a reklamních popisků. Ty se mohou vyskytovat na webových stránkách nebo sociálních sítích, ale také na různých tiskovinách a jiných publikacích. Službu copywritingu nabízím se zaměřením i bez zaměření na SEO. Poutavé popisky píšu na všechny témata, pokud mi obor není zcela blízký, součástí práce je také studium oboru a klíčových slov v daném odvětví.

Copywriting - ruka držící pero
Copywriting - ruka držící pero 3D

Jaké výhody copywriting přináší?

Co všechno pro Vás umím zařídit?

S ohledem na často poptávané požadavky a vysokou a provázanou propojenost jednotlivých služeb nabízím komplexní nabídku služeb v daných odvětvích. Veškeré činnosti nabízím jak komplexně, v balíčku, tak i jednotlivě.

Jaký celý proces copywritingu vypadá?

01.

Úvodní konzultace ZDARMA

Všem novým, ale i pravidelným zákazníkům nabízím úvodní konzultace k projektu zdarma. Na těchto konzultacích si většinou společně sedneme (konzultace jsou možné i online), majitel mi přednese své přání a představy, já sdělím svoje návrhy a možnosti realizace a popřípadě se pokouším i vhodně radit.

02.

Zaslání cenového odhadu ZDARMA

Dle všech sdělených přání potencionálního klienta mu následně poskytnu hrubý odhad cenové nabídky. V případě copywritingu se cena určuje na základě napsaných slov, popřípadě náročnosti práce (v případě velmi odborných a specifických tématů a prací). Roli v ceně také může mít, pokud si klient přeje obsahem zlepšit „SEO hodnocení“ své stránky.

03.

Studium daného tématu

V momentě, kdy se s klientem dohodnu, že o mé služby bude mít zájem začínám studovat všechny potřebné znalosti, které jsou k napsání textů k danému tématu zapotřebí. Studium se odvíjí dle náročnosti a specifičnosti daného tématu. Záleží také, jak moc je mi dané téma blízké a kolik mám s psaním textů v daném oboru zkušeností.

04.

Zasazení textu na stránky

Jakmile mám veškeré potřebné informace k oboru/projektu/tématu nastudované, začínám tvořit skutečné texty. Ty se mohou lišit dle potřeb a cílů společnosti (texty se mohou zaměřovat na SEO, působit humorně, měly by mít reklamní charakter apod.). Veškeré texty si tvořím u sebe a následně je kopíruji na danou stránku (publikaci).

05.

Fakturace

Fakturace je zaslána vždy až v momentě, kdy je činnost celá dokončená. Cena se odvíjí od počtu slov, popřípadě náročnosti tématu (viz. krok 2). Součástí fakturace je rovněž vysvětlení účelu všech textů, které byly vytvořeny.

 

06.

Reklamace ZDARMA

Ačkoliv by se to nemělo stát, nabízím možnost reklamací na následujících 14 dní ZDARMA. Ty se vztahují na veškeré chyby, počínaje těmi gramatickými, přes interpunkci až po špatně složené a těžkopádné věty.

Pro rychlý kontakt můžete využít

Rychlý kontakt

Sociální sítě