Jaký je rozdíl mezi UX a UI designem?

Pár slov na začátek k tématu, proč je dobré vědět rozdíl mezi UX a UI designem

Dnes bych Vám rád přiblížil další ze služeb, kterou běžně svým klientům nabízím. Jedná se o služby UX a UI designu, které jsou poněkud rozdílné, ale téměř vždy se objevují spolu, protože jsou ve vzájemné interakci a bez sebe se tyto dvě činnosti neobejdou. Zajímá Vás, v čem je tedy hlavní rozdíl mezi UX a UI designem?

Co je to UX design?

Pojem UX design vznikl ze slova User Experience, v překladu tedy uživatelská zkušenost nebo možná vhodnější překlad je uživatelský zážitek. Prvky UX designu jsou návštěvníkům webových stránek na  první pohled neviditelné. Jedná se o jakési pozadí webových stránek, konkrétně především to, jak stránky fungují, a které funkce návštěvníkům nabízí a umožňují. UX design slouží k tomu, aby splnil návštěvníkovi požadavky, potřeby a uspokojil jeho cíle. Kvalitní UX design slouží zákazníkovi tak, aby jeho prohlížení nebo nákup na webových stránkách byl pro něj co nejjednodušší a nejplynulejší.

Pokud bych měl uvést příklad v praktickém životě tak v potravinářství by se mohlo například jednat o sklenici čokolády, ze které budou poslední zbytky co nejsnadněji a v co největším možném množství vyškrábatelné. Úplně v ideálním případě by se jednalo o takovou sklenici, kde by i poslední zbytky čokolády plynule samy vytekli a nemuseli byste nic dolovat nožem. Na internetu poté UX design slouží například k snadnému nákupu – to znamená, aby zákazník nemusel složitě filtrovat mezi desítkami filtrů zboží, aby výběr barvy a velikosti produktu byl jednoduchý a především aby dokončovací proces nákupu byl co nejjednodušší, aby se zákazník nemusel nikam vracet, nikam klikat a tak podobně.

Jaký je rozdíl mezi UX a UI designem

Jakýmsi protipólem UX je potom UI design. Tento pojem můžeme přeložit jako User Interface neboli uživatelské rozhraní. Prvky UI designu je v podstatě vše, s čím se návštěvník webu potká hned při vstupu na stránku. Jedná se o vše, co na stránce vidí. Do UI designu můžeme řadit například vzhled stránek, vzhled jednotlivých prvků, animace na stránce nebo interaktivní tlačítka. UI design tvoří celkový vzhled, se kterým návštěvník přichází do kontaktu na webových stránkách.

Rozdíl mezi UX a UI designem úvodní foto

A proč je UI důležitý? Díky kvalitními UI designu působí webové stránky nejen moderně, ale mohou působit především důvěryhodně. Rovněž, ačkoliv to nemusí být hned příliš patrné, i prvky UI designu mohou mít na návštěvníka webových stránek určité psychologické vlivy. Například tzv. psychologie barev může být zásadní znalostí UI designéra. Ta vypovídá o tom, že každá barva se na webových stránkách může hodit k jinému oboru a každá barva vyvolává především v návštěvnících jiné emoce (článek o psychologii barev včetně rozboru jednotlivých barev pečlivě připravuji). Například červená zvyšuje metabolismus, čímž zvyšuje chuť a potřebu jíst – přičemž se výborně hodí k potravinářskému průmyslu. Dále do UI designu můžeme řadit velikost a čitelnost písma, je důležité vhodně upozornit na důležitý text – zvýraznění, větší velikost, jiná barva apod. Dále sem můžeme řadit například správné umístění, barvu a styl tlačítek. Například je podle jednoho pravidla je dokázáno, že lidé se dívají z levého horního rohu do pravého dolního, tudíž právě vpravo dole by mělo být umístěno potvrzovací tlačítko. Takových to prvků bychom mohli najít opravdu hodně a i na toto téma připravím v budoucnu detailní článek, kde jednotlivé prvky detailně rozeberu

Jaký je rozdíl mezi UX a UI designem?

UX design

Na první pohled na stránce není vidět

Zaměřuje se na snadné ovládání pro uživatele

Uplatnitelný v různých oborech

Jde dělat poměrně snadno pouze s tužkou a papírem

UI design

Na první pohled je na stránce vidět

Zaměřuje se na příjemný vzhled produktu a stránek

Lze ho aplikovat pouze v digitální online sféře

Bez grafického programu se obejdeme velmi složitě

Závěrečné shrnutí

Určit konkrétní rozdíl mezi UX a UI designem je velmi složité. Jak jsem zmínil na začátku, obě tyto činnosti jsou velmi často propojené a jedna bez druhé se neobejde. Obecně můžeme říct, že UX je spíše obecnější uspořádání zatímco UI se zaměřuje především na vzhled a emoční zážitky. Avšak emoce v nás může vyvolat i pohodlné a příjemné objednávání produktu (vyškrabování posledních zbytků čokolády). Pochopitelně UX a UI designér nemusí být vždy jedna a ta samá osoba, avšak s dostatečnými zkušenostmi i dovednostmi časem může být, protože tyto dva typy designéru spolu spolupracují velmi často.

  • Vše
  • Pluginy
  • PPC Reklama
  • SEO
  • Tvorba webových stránek
  • UX a UI design