SEO

SEO neboli optimalizace webových stránek. SEO má hodně podob a úkolů. Může se jednat od zrychlení načítání Vašich stránek, přes analýzu a vkládání klíčových slov, tvorbu zpětných odkazů až po obsahovou úpravu všech jednotlivých prvků na stránce od nadpisů, přes názvy jednotlivých stránek, až po běžné popisky. Všechny tyto činnosti by měli mít především jeden hlavní cíl, čímž je zvýšení návštěvnosti a následného prodeje na Vašich stránkách. Všechny tyto služby pro své klienty nabízím hromadně i jednotlivě. Volba je jen na Vás.

SEO rostoucí analýza
SEO rostoucí balík peněz

Jaké výhody SEO přináší?

Co všechno pro Vás umím zařídit?

S ohledem na často poptávané požadavky a vysokou a provázanou propojenost jednotlivých služeb nabízím komplexní nabídku služeb v daných odvětvích. Veškeré činnosti nabízím jak komplexně, v balíčku, tak i jednotlivě.

Jaký celý proces SEO vypadá?

01.

Úvodní konzultace ZDARMA

Všem novým, ale i pravidelným zákazníkům nabízím úvodní konzultace k projektu zdarma. Na těchto konzultacích si většinou společně sedneme (konzultace jsou možné i online), majitel mi přednese své přání a představy, já sdělím svoje návrhy a možnosti realizace a popřípadě se pokouším i vhodně radit.

02.

Zaslání cenového odhadu ZDARMA

Dle všech sdělených přání potencionálního klienta mu následně poskytnu hrubý odhad cenové nabídky. V něm jsou započítány všechny potřebné náklady pro projekt, strávený čas na projektu a započítané množství činností, které si klient spolu s projektem přeje.

03.

Nasazení vhodných nástrojů

SEO je většinou běh na dlouho trať. Pro správnou optimalizaci webu je potřeba dlouhodobě sledovat jednotlivé prvky na webu a jejich následný vývoj. Pro sledování těchto elementů, slouží různé nástroje, které se k danému webu musí připojit. Ty vybírám podle potřeb webu a cíle, který by měl být dosažen. 

04.

Analýza, vyhodnocení a aplikace výsledků

Po potřebné době jsou všechny výsledky vyhodnoceny a následně aplikovány na webovou stránku či sociální profil. V případě dlouhodobé spolupráce mohu klientům poskytnout pozitivní výsledky a vývoj, kterých stránky díky aplikovaným změnám dosáhly.

05.

Fakturace

Fakturace je zasílána měsíčně nebo dle provedených prací – vždy dle dohody obou stran. Fakturace je vytvořena na základě počtu odpracovaných hodin, vykonaných činnostech a jejich náročnosti. Součástí fakturace je i kompletní ukázka veškerých provedených změn v rámci SEO a ZAŠKOLENÍ, jaký účel by tyto změny měly plnit.

06.

Opakovaná optimalizace

Jak jsem již zmínil, SEO je běh na dlouhou trať a proto je dobré se SEO pravidelně věnovat a web/sociální profil pravidelně a dlouhodobě optimalizovat, aby se stránky umisťovaly průběžně na stále lepších pozicích.

Pro rychlý kontakt můžete využít

Rychlý kontakt

Sociální sítě